Ви є тут

Зв'язки з громадськістю

Джура, О. Д. Зв'язки з громадськістю : метод. вказівки / О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 30 с.

Методичні вказівки містять загальні вимоги до змісту, написання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Зв’язки з громадськістю». Запропонована тематика курсових робіт розроблена відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки студентів V курсу очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved