Ви є тут

Управлінське документознавство

Пахомов, В. М. Управлінське документознавство : навч.-метод. комплекс / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 89 с.

Посібник містить мету і завдання дисципліни, її програму і структуру, зміст лекційних і практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, перелік питань для підсумкового контролю, методичні рекомендації і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання, тестові завдання, глосарій, список літератури для вивчення курсу «Управлінське документознавство».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved