Ви є тут

Зв'язки з громадськістю

Джура, О. Д. Зв'язки з громадськістю : конспект лекцій / О. Д. Джура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 142 с.

Конспект лекцій містить вступ, основний текст, а також контрольні запитання для моніторингу засвоєння теоретичних знань студентами. У кінці конспекту лекцій подано перелік рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення та належного освоєння дисципліни «Зв’язки з громадськістю».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved