Ви є тут

Методи прийняття управлінських рішень

Воробйов, І. В. Методи прийняття управлінських рішень : практикум / І. В. Воробйов, В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 55 с.

Практикум написаний згідно з програмою курсу "Методи прийняття управлінських рішень" для студентів всіх форм навчання спеціальності "Менеджмент організацій".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved