Ви є тут

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

Мельник, В. Д. Маркетинг інформаційних продуктів та послуг : конспект лекцій / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 261 с.

Метою посібника є ознайомлення студентів з практикою і теорією маркетингу вітчизняних і західних суб’єктів інформаційної діяльності, з особливостями маркетингу на інформаційному ринку і в інформаційному виробництві, з організацією маркетингових досліджень і маркетингової діяльності, проблемами конкурентної боротьби і ціноутворення.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved