Ви є тут

Історія садово-паркової архітектури

Веркалець, І. М. Історія садово-паркової архітектури : конспект лекцій / І. М. Веркалець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 60 с.

Конспект лекцій для курсу «Історія садово-паркової архітектури». Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Архітектура будівель і споруд». Призначений для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved