Ви є тут

Інвентаризація земель населених пунктів

Дутчин, М. М. Інвентаризація земель населених пунктів : навч. посіб. / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 300 с.

Навчальний посібник складений згідно з робочою програмою курсу «Інвентаризація земель населених пунктів», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Містить принципові положення інвентаризації земель та житлового фонду, побудови та оцінки точності кадастрових мереж, застосування геоінформаційних технологій при інвентаризації і реєстрації земель та нерухомості. Призначений для підготовки бакалаврів денної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved