Ви є тут

Еволюція житла

Скрипин, Т. В. Еволюція житла : навч. посіб. / Т. В. Скрипин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 310 с.

Навчальний посібник «Еволюція житла» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.06010201 «Архітектура будівель і споруд», а також для студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю. Може бути корисний для фахівців у галузі архітектури, викладачів та широкого кола читачів, які цікавляться історією розвитку житла.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved