Ви є тут

Економіка природокористування

Тараєвська, Л. С. Економіка природокористування : метод. вказівки / Л. С. Тараєвська, М. З. Хащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 72 с.

Методичні вказівки з курсу “Економіка природокористування”. Викладені основні положення з раціонального й ефективного використання природно–ресурсного потенціалу, управління природокористуванням, методів визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, оцінювання економічних збитків від антропогенного порушення навколишнього середовища, формування фінансово–економічного механізму охорони навколишнього середовища, подано контрольні запитання для перевірки знань з даної роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved