Ви є тут

Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт

Устенко, Г. І. Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт : метод. вказівки до курсового проектування / Г. І. Устенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 33 с.

Дані методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт” написані відповідно до програми, яка передбачає вивчення організації та управління виробництвом на геологорозвідувальних підприємствах для студентів спеціальності “Геологія та розвідка нафтових та газових родовищ”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved