Ви є тут

Економіка, організація і планування геологорозвідувальних робіт

Михайлів, І. Р. Економіка, організація і планування геологорозвідувальних робіт : курсове проектування / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 37 с.

Методичні вказівки стосуються виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка, організація і планування геологорозвідувальних робіт”. Розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Геологія нафти і газу”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved