Ви є тут

Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України

Федунків, З. Б. Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України : навч. посіб. Ч. 1 : Пам'ятки оборонної архітектури / З. Б. Федунків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 с.

Навчальний посібник для курсу «Архітетурно-містобудівна спадщина Західної України» розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Містить теоретичні основи предмету, знайомить з термінологією, джерелами і науковими методами дослідження об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини Західної України. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю – 7.06010201 – «Архітектура будівель і споруд».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved