Ви є тут

Практична підготовка 2

Гречаник, Б. В. Практична підготовка 2 : практикум / Б. В. Гречаник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 97 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни «Практична підготовка 2». У ньому представлено завдання для проведення комплексу тренінгів (з поясненням їх виконання), а також вихідні дані, необхідні для їх виконання студентами (згідно з визначеним варіантом). Призначений для проведення практичних занять, виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольних робіт (для студентів заочної та дистанційної форм навчання), а також самостійної підготовки студентів з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved