Ви є тут

Розрахунок насосних установок

Гімер, Р. Ф. Розрахунок насосних установок : метод. вказівки до курсової роботи / Р. Ф. Гімер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 50 с.

Методичні поради складені на основі робочої програми курсу “Гідравліка і гідропривід” і призначені для виконання курсової роботи студентами спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” всіх форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved