Ви є тут

Педагогіка та психологія вищої школи

Зоріна, Н. О. Педагогіка та психологія вищої школи : метод. рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 21 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної, індивідуальної та контрольної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved