Ви є тут

Оптика

Басараба, Ю. Б. Оптика : лабораторний практикум. Ч. 1 : Хвильова оптика. Квантова оптика / Ю. Б. Басараба, О. Є. Федоров, А. Г. Калугін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 123 с.

Даний лабораторний практикум написаний згідно з програмою курсу загальної фізики для студентів вищих технічних навчальних закладів України і містить методичні вказівки до проведення двадцяти однієї лабораторної роботи з розділу «Оптика».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved