Ви є тут

Проектування систем діагностування

Проектування систем діагностування : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, А. Б. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 136 с.
Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Проектування систем діагностування". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" за освітньою програмою "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved