Ви є тут

Екологічна оцінка природно-промислових комплексів

Манюк, О. Р. Екологічна оцінка природно-промислових комплексів : конспект лекцій / О. Р. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 69 с.
У конспекті шляхом засвоєння окремих тем розглядаються наступні теми: екологічна політика. механізми державного регулювання і контролю у сфері екологічної безпеки в Україні; нормативно-правова база і роль екологічної експертизи та екологічного аудиту в забезпеченні екологічної безпеки; процедури екологічної оцінки: скрінінг, ОВНС, екологічна експертиза, екологічний аудит. Окрему увагу приділено особливостям екологічних оцінок проектів експлуатації родовищ корисних копалин. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 101- "науки про землю". може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved