Ви є тут

Тахеометричне знімання

Бурак, К. О. Тахеометричне знімання : методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи / К. О. Бурак, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 25 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Топографія". Призначені для підготовки здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються за спеціальністю 193 спеціальності геодезія та землеустрій.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved