Ви є тут

Українська мова за професійним спрямуванням

Судук, І. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / І. І. Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 c.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням", який охоплює два змістові модулі: "Норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні" та "Культура усного мовлення" - і спрямований для розвитку навичок усного та писемного професійного спілкування. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для студентів спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved