Ви є тут

Мікроекономіка

Яцюк, О. С. Мікроекономіка : навч. посіб. / О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 195 с.

У навчальному посібнику, розробленому відповідно до робочої програми дисципліни "Мікроекономіка", висвітлено загальні основи мікроекономічної теорії, розкрито фундаментальні питання мікроекономіки, теорію поведінки споживача, теорію фірми, охарактеризовано ринок товарів та ринки факторів виробництва, проаналізовано рівновагу та ефективність ринкової системи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved