Ви є тут

Бюджетування податків і зборів на підприємстві

Хома, С. В. Бюджетування податків і зборів на підприємстві : методичні вказівки для вивч. дисц. / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійного вивчення дисципліни "Бюджетування податків і зборів на підприємстві" студентами очної, заочної та дистанційної форми навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 071 - облік та оподаткування.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved