Ви є тут

Фізика. Розв'язування задач

Басараба, Ю. Б. Фізика. Розв'язування задач : у двох частинах: практикум. Ч. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний струм / Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 334 с.

У Частині 1 "Фізика. Розв'язування задач" наведено приклади розв'язування задач з механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електростатики та постійного струму різної складності, дано математичні записи основних законів та формул. Для студентів технічних закладів вищої освіти.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved