Ви є тут

Ситуаційний менеджмент

Полянська, А. С. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 151 с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні та прикладні засади практичного застосування отриманих у результаті навчання навичок розв'язування прикладних завдань із дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Подано базові навчальні елементи, а також практичні завдання, що дозволяють отримати необхідні знання, здобути відповідні компетенції та досягнути програмні результати навчання у сфері управління підприємством на базі використання ситуаційного підходу, необхідні майбутнім фахівцям у сфері управління для прийняття ефективних управлінських рішень.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved