Ви є тут

Економіка галузевих ринків

Савко, О. Я. Економіка галузевих ринків : методичні вказівки для практ. та сам. занять / О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні вказівки містять перелік тем і план кожного заняття, основні терміни та поняття, типові задачі, завдання для розв'язку на практичних заняттях, а також завдання і питання для самостійної роботи студентів, наведено теми рефератів та літературу до кожної теми, подано тестові завдання для контролю знань студентів, перелік питань на залік, а також вимоги до написання та презентації рефератів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Економіка галузевих ринків.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved