Ви є тут

Управління проектами в енергетиці

Ващишак, І. Р. Управління проектами в енергетиці : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 89 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни "Управління проектами в енергетиці". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Може бути використаний студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved