Ви є тут

Комп'ютерні системи

Бабчук, С. М. Комп'ютерні системи : лабораторний практикум / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Комп'ютерні системи" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved