Ви є тут

Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі

Зоріна, Н. О. Методика навчання екологічних дисциплін у вищій школі : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 39 с.

Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved