Ви є тут

Мікроконтролери

Левицький, І. Т. Мікроконтролери : лабораторний практикум / І. Т. Левицький, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни "Мікроконтролери". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Мікроконтролери". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначений для підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр" за спеціальністю 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved