Ви є тут

Економічна теорія

Боднарук, І. Р. Економічна теорія : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / І. Р. Боднарук, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 79 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Економічна теорія". Наведено зміст та мету вивчення кожної теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки засвоєних знань, задачі для самостійного вирішення, питання для дискусії, а також термінологічний словник. Призначено для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" .

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved