Ви є тут

Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій

Ващишак, І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : методичні вказівки для контрольних робіт / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 29 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Методи і засоби контролю обладнання і конструкцій". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 131- "Прикладна механіка" спеціалізація "Технічна діагностика обладнання та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved