Ви є тут

Магістерська робота

Райтер, П. М. Магістерська робота : методичні вказівки / П. М. Райтер, В. Д. Миндюк, О. М. Григоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчальних планів за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр і призначені для виконання магістерської роботи студентів всіх форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved