Ви є тут

Інженерна геодезія

Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч. 4 / К. О. Бурак, В. М. Ковтун, В. П. Михайлишин, М. Я. Гринішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 79 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу "Інженерна геодезія" спеціальності "Геодезія". Містить основні теоретичні відомості, вказівки, щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved