Ви є тут

Загальна фізика

Басараба, Ю. Б. Загальна фізика : конспект лекцій: у п'яти частинах. Ч. 4 : Оптика / Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 135 с.

У Частині 4 курсу «Загальна фізика» висвітлено фізичні основи оптики, дано математичні формулювання фундаментальних законів та їх застосування. Приділено увагу практичним аспектам застосування основних теоретичних положень оптики. Виклад здійснено у тісному зв’язку з новітніми досягненнями науки і техніки. Для студентів вищих технічних навчальних закладів освіти.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved