Ви є тут

Психологія і педагогіка вищої школи

Зоріна, Н. О. Психологія і педагогіка вищої школи : методичні рекомендації з теор. курсу, сам, індивідуальної та контр. роботи / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 22 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної, індивідуальної та контрольної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved