Ви є тут

Економічна теорія

Сімків, Л. Є. Економічна теорія : методичні рекомендації для проведення практичних занять / Л. Є. Сімків, Т. Б. Топольницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 67 с.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Економічна теорія". Наведено зміст та мету вивчення кожної теми, тестові завдання, задачі для самостійного вирішення та контрольні питання для перевірки засвоєних знань. Призначено для студентів очної форми навчання спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved