Ви є тут

Грошова оцінка землі і нерухомості

Перович, Л. Л. Грошова оцінка землі і нерухомості : конспект лекцій / Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 141 с.

В конспекті лекцій подані теоретичні відомості з порядку проведення грошової оцінки землі та нерухомості в Україні, визначено умови та механізми її проведення . Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" очної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved