Ви є тут

Магістерська робота

Приходько, М. М. Магістерська робота : методичні вказівки / М. М. Приходько, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с. -

Методичні вказівки стосуються питань, пов'язаних з виконанням магістерської роботи та включають рекомендовану тематику робіт, їх зміст та структуру, порядок видачі та затвердження завдання, оформлення, захист, а також вимоги щодо оформлення. Методичні вказівки призначені для виконання магістерських робіт студентами очної та заочної форм навчання ОКР "магістр" спеціальності 193 - "Геодезія та землеустрій" за освітньо-професійною програмою "Землеустрій та кадастр"

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved