Ви є тут

Організація і управління виробництвом. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи

Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи : конспект лекцій / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 120 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою курсу "Організація і управління виробництвом", який читається студентам спеціальності "193 - геодезія та землеустрій". Містить загальні відомості про: управління та умови виконання робіт, складання кошторисів, визначення затрат часу, нормування праці, контроль якості, кадрові питання, організацію робіт у топографо-геодезичній, картографічній та землевпорядній галузях.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved