Ви є тут

Електроніка і мікропроцесорна техніка

Євчук, О. В. Електроніка і мікропроцесорна техніка : курсове проектування / О. В. Євчук, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 29 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проектування містять матеріали для виконання індивідуальних курсових завдань з дисципліни "Електроніка і мікропроцесорна техніка". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 151 – ” Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved