Ви є тут

Комп'ютерні мережі та телекомунікації

Іванюк, Н. І. Комп'ютерні мережі та телекомунікації : метод. вказ. для сам. роботи студ. для заочної форми навчання / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 12 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації», яка читається для студентів напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» призначені допомогти студентам заочної форми навчання засвоїти основні поняття з розробки та використання комп’ютерних мереж. Ознайомитися з новітніми інформаційними технологіями, сучасними мережами та Internet, як використовують в управлінській діяльності інформаційні ресурси всесвітньої мережі Internet. Вивчити архітектуру комп’ютерних і телекомунікаційних мереж, ПК і мережевого обладнання, програмного забезпечення та методи їх проектування. Набути практичних навиків

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved