Ви є тут

Історія мистецтв

Волинська, О. С. Історія мистецтв : метод. вказ. до практичних занять та сам. роботи студентів / О. С. Волинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Історія мистецтв". Книга містить рекомендовані завдання з навчальної дисципліни, зміст дисципліни (програму, тематику навчальних занять та екскурсій, розподіл часу на виконання робіт тощо), доповнена термінологічним словником, використаною та рекомендованою літературою, цінними додатками. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060102 - "Архітектура".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved