Ви є тут

Економіка

Струк, Н. П. Економіка : навч. посіб. / Н. П. Струк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади, визначено функції, мету, завдання та інструментарій економічної політики держави. Розглянуто інструменти, методи та механізми впливу держави на економічний розвиток, особливості впливу на процеси, що відбуваються у бюджетно-податковій і грошово-кредитній сферах. Зроблено спробу розкрити проблеми реалізації економічної політики в окремих сферах, проаналізовано особливості регіональної економічної політики в сучасних умовах.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved