Ви є тут

Комп'ютерна електроніка

Євчук, О. В. Комп'ютерна електроніка : метод. вказ. до курсового проектування / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 14 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» використовуються при виконанні курсового проекту з даної дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми зазначеної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved