Ви є тут

Методи і засоби вимірювань

Кононенко, М. А. Методи і засоби вимірювань : курс. проектування / М. А. Кононенко, Я. О. Сітко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 64 с.

У курсовому проектуванні сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсового проекту з дисципліни «Методи і засоби вимірювань». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денної та заочної форми навчання

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved