Ви є тут

Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи

Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи : конспект лекцій. Ч. 2 / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 142 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми курсу “Основи інженерної геодезії”. Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення розділу “Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування”. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” .

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved