Ви є тут

Магістерська робота

Кравець, О. Я. Магістерська робота : метод. вказівки / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 27 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр – 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». Містять мету, тематику, вимоги та організаційні питання виконання магістерських робіт.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved