Ви є тут

Географія та екологія України

Федак, І. А. Географія та екологія України : практикум / І. А. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 85 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Географія та екологія України”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved