Ви є тут

Комп'ютерна електроніка

Маслов, І. В. Комп'ютерна електроніка : метод. вказ. для практичної роботи студентів / І. В. Маслов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 с.

Основним функціональним призначенням електронних аналогових переключателів є комутація сигнальних електричних кіл. На рис. наведені еквівалентні схеми послідовного і паралельного ключа в статиці. Паралельний ключ використовується при комутації струмових кіл.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved