Ви є тут

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Карпінець, Б. І. Електроніка та мікропроцесорна техніка : навч. посіб. / Б. І. Карпінець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 363 с.

Навчальний посібник укладений у відповідності з освітньою програмою підготовки бакалаврів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», у якому доступно викладено всі розділи програми курсу «Електроніка та мікропроцесорна техніка». У посібнику висвітлено такі питання як елементна база та пристрої аналогової електроніки, побудова і аналіз пристроїв цифрової електроніки, основи побудови та функціонування мікропроцесорних систем і мікропроцесорів. Матеріали навчального посібника ілюструються рисунками, графіками і прикладами. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальний закладів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved